Våre tjenester

Fysioterapi inngår som en del av Drammen kommunes helsetiltak og er en lovpålagt tjeneste. Fysioterapeuter har bred kunnskap og erfaring om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon, både hos friske og syke. Fysioterapeuter vet hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og i motsatt fall til sykdom.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial. Drammen Fysioterapi har 42 års erfaring med fysioterapibehandling og vi har mange fysioterapeuter som har ekstra kompetanse innen mange ulike fagfelt.

Du finner oss på Åssiden i Drammen.

Medisinsk treningsterapi

I medisinsk treningsterapi trener du sammen med en gruppe i spesialkonstruerte apparater. Det legges stor vekt på øvelsens utgangsstilling og utførelse. Fysioterapeuten legger opp et program som er tilpasset den enkelte og tar hensyn til funksjonstester og diagnose. Du trener med lavere belastning enn i vanlig styrketrening. Fysioterapeuten overvåker treningen kontinuerlig.

Rehabilitering
Vi tar deg imot rett fra sykehus/opptreningssenter og hjelper deg tilbake til hverdagen igjen. Sammen kommer vi fram til det behandlingsforløpet som passer best for deg.

Slyngetrening / Redcord
Slyngetrening brukes ofte i rehabilitering og opptrening etter skade, men er også effektiv trening av både støttemuskulatur og bevegelsesmuskulatur. Øvelser og trening av muskelgrupper som normalt hindres av tyngdekraften kan gjøres med mindre kraft ved bruk av slynge og dermed gi mulighet for trening som ellers ville være umulig.

Kvinnehelse
Kvinnehelse inkluderer: fysioterapi under og etter svangerskapet, bekken og bekkenbunnsrelaterte plager og/eller smerter, inkontinens med mer.. Det tilbys treningsgrupper, individuell veiledning og treningspartier til musikk for kvinner med inkontinens. For ytterligere informasjon og bestilling av time ta kontakt med Fysioterapeut og Spesialist innen kvinnehelse, Ingrid Skogdal.

E-post: ingrid@drammenfysioterapi.no
Telefon: 45 27 42 48

Trykkbølgebehandling/sjokkbølge
Drammen Fysioterapi tilbyr trykkbølgebehandling som kan hjelpe pasienter med langvarig smerter i sener, ledd og muskler. Sjokkbølgebehandling har vist seg å være effektiv ved følgende tilstander:

  • Tennisalbue
  • Golfalbue
  • Musearm
  • Smerter i skuldrene m/u forkalkninger
  • Smerter i fotsåle m/u hølspore Achillessene – fortykkelse og arrvev
  • Jumpers knee (hopper kne)
  • Runners knee (løper kne)
  • Andre muskel- og senelidelser: f.eks. triggerpunkt behandling og vibrasjons massasje 

Hvordan kan behandlingen hjelpe?

Felles for alle overnevnte tilstander er at symptomene oftest er smerter og nedsatt funksjon. Dette innebærer at man ikke kan utrette dagligdagse ting som før uten at det resulterer i smerte. Behandlingen påvirker kroppens vev (sener, leddkapsler, ben og muskler) så kraftig at stadiet på den kroniske skaden bringes tilbake til den akutte fasen. Dette gjør at tilhelingen kan starte på nytt og annen behandlingsform anbefales derfor som supplement til sjokkbølgebehandlingen.

Noen ganger kan man oppleve økte smerter i et par dager etter behandlingen, før man begynner å bli bedre. Det anbefales derfor å ikke utsette kroppen for unødig belastning, og at det går ca en uke mellom hver behandling. Dette slik at kroppen får den nødvendige til å gå gjennom den akutte skadefasen.

For ytterligere informasjon, bestilling av time ta kontakt med Fysioterapeut Jens Martin Støten:
Telefon: 45 27 37 41
E-post: jensmartin@drammenfysioterapi.no , så kontakter han deg.

Hjertetrening
Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, enten du har hatt hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller har andre hjertesykdommer. Treningen gjennomføres etter Ullevålsmodellen, som er en etablert opptreningsmodell innen hjerterehabilitering i Norge. Inntak av deltagere skjer fortløpende slik at gruppene går kontinuerlig. Påmelding pr

E-post: silje@drammenfysioterapi.no

AktivA – Aktiv med Artrose
AktivA er et tilbud til deg med artrose i kne eller hofte. Hensikten med kurset er å gi deltagerne informasjon og trening, i henhold til de siste internasjonale retningslinjer for behandling av kne og hofteartrose, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Drammen fysioterapi er en AktivA klinikk med flere sertifiserte instruktører.

Akupunktur / Nålebehandling
Akupunktur brukes som smerte behandling ved følgende diagnoser: Migrene / hodepine, nakke, skulder, rygg og kne smerter.

Fysioterapeut MSc Tor Arne Kalstad er utdannet akupunktør fra Kina og Tyskland. Ta kontakt på

E-post : torarne@drammenfysioterapi.no