ViewDetail

Ola Tveitan Østvold - Manuellterapeut og Fysioterapeut - Daglig leder

Ola Tveitan Østvold - Manuellterapeut og Fysioterapeut - Daglig leder

Tuesday, April 4, 2017 by Gry Helen Eidsaune

Ferdigutdannet fysioterapeut i 2004 fra Saxion Hogeschool Enschede. 

Variert praksis som fysioterapeut siden 2004, før jeg i 2015 startet på Klinisk master i manuellterapi for å bli Manuellterapeut (spesialist på muskel og skjelettplager). Dette masterstudiet ble avsluttet desember 2016, og jeg er nå Fysioterapeut med videreutdanning i Manuellterapi. 

Som Manuellterapeut kan jeg henvise til fysioterapi, sykemelde inntil 12 uker for muskel-skjelettplager, henvise til bildediagnostikk og til spesialister ved behov. Og du vil ikke trenge noen henvisning til meg for å få behandling. Les mer om Manuellterapi her: Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi

Jeg er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert. En aktiv tilnærming og pasientens egeninnsats vil alltid ligge til grunn for behandlingen jeg gir. Men gjerne i kombinasjon med manuelle tiltak og undervisning/veiledning ved behov for dette. Til grunn for behandlingen ligger alltid en grundig undersøkelse ved førstegangskonsultasjon, og hyppige retester for å måle endring.

Mobil: 45278242

Mail: ola@drammenfysioterapi.no


< Back
Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview